Dj hjälper till att rädda träd i Stockholm!

Träd är mycket användbara i våra liv. Träd är våra bästa vänner och de spelar en mycket viktig roll i våra liv. Vi kan inte leva utan dem. Träd hjälper också att kontrollera utsläpp: de absorberar koldioxid. De förbättrar vår miljö. De orsakar nederbörd och skydda vattenresurser under marken. De förhindrar översvämningar och torka. Därför bör vi göra vårt bästa för att odla fler träd.

Vi har bestämt att starta ett projekt! Det är ett event som förhoppningsvis ska rädda fler träd runt Stockholm. Vi har till och tänkt att hyra en dj som ska komma och spela musik. Det gör att det kommer dra dit mer folk så de kan få vår information om hur bra träden är för oss alla, inte bara i Stockholm!

Träd ger oss virke, papper och ved. Trä används för att göra hus, stora lådor, verktyg etc. Utan papper skulle livet vara svårt för oss. Papper är nödvändigt för studier och skrivande. Människor i byarna använder ved för att laga mat. De använder trä för att bygga hus, hyddor, vagnar och jordbruksredskap. Träd ger oss också mat och medicin. De lägger till skönheten i livet. Trädgårdar kan inte vara charmiga utan dem. Vi behöver dem för syre och god hälsa.

Detta är det budskap vi vill sprida och vår dj kommer att hjälpa oss. Klicka på länken om du är intresserad av att hyra dj i Stockholm, meranoje.com. Vi tror att det kommer mycket folk och att de åtminstone får någon liten tanke med hem, om att tänka på träden.

 

Kommentera