Gravstenar som skyddar miljön – ett nytt projekt!

Under de senaste trettio åren i synnerhet, har den växande medvetenheten om den globala uppvärmningen, och andra ekologiska problem på jorden, skapat en enorm samhällsvikt på miljövänlighet. Det verkar som alla vill ”vara gröna”. Vi tänkte starta ett projekt för att göra folk medvetna om att även gravstenar kan väljas för att skydda miljön ytterligare. Det är ett intresse som väckts och sträcker sig över hela världen. Vi vill att fler ska upptäcka den möjligheten. Här kan du titta på gravstenar, vilosten.se.

Miljövänliga gravstenar kan verka som en trend, men det behövs i vårt samhälle. Dessa gravstenar, som bygger på ett nytt byggmaterial med ökad användning i hela Europa, kommer från sammansatta växtmaterial. Gravstenarna tillverkas utan att det kräver att stora mängder sten ska flyttas. Med tillkomsten av den här tekniken byggs dessa miljövänliga gravstenar och många begravningsplatser kan komma till den punkt då de är helt ”gröna”.

Det finns exempel på en helt och hållet gröna kyrkogårdar och vissa har enbart bara miljövänliga begravningar, inga traditionella begravningar accepteras där. Det behövs en minskning av utsläppen av alla framtida kistors kvicksilverutsläpp. Miljövänliga gravstenar kommer nästan säkert att bli populära på kyrkogårdar under de kommande åren.

Kommentera